Komitet naukowy i organizacyjny

Na podstawie uchwały XIX Walnego Zjazdu PTTK z dnia 16 września 2017 r. w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Zarząd Główny PTTK podjął uchwałę nr 76/XIX/2018 w dniu 23 czerwca 2018 r., uzupełnioną uchwałą nr 29/XIX/2018 Prezydium ZG PTTK z 27 lipca 2018 r. z późn. zm.,
w których:

 • określono termin i miejsce Kongresu:  17-20 września 2020 r. w Łodzi,
 • zatwierdzono hasło Kongresu:  „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”,
 • powołano komitety naukowy i organizacyjny kongresu.

 

Powołano Komitet Naukowy Kongresu w składzie:

 1. prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący,
 2. dr Szymon Bijak,
 3. dr hab. Małgorzata Durydiwka,
 4. mgr Andrzej Gordon,
 5. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
 6. dr hab. Zygmunt Kruczek,
 7. dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ,
 8. dr Dariusz Kużelewski,
 9. dr Franciszek Midura,
 10. dr Paweł Miśkowiec,
 11. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. US,
 12. ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski,
 13. dr Józef Partyka – sekretarz,
 14. dr hab. Jacek Potocki, prof. UE,
 15. dr Andrzej Rembalski,
 16. mgr Stanisław Sikora,
 17. dr Andrzej Stasiak,
 18. dr Aleksandra Staszak,
 19. dr Andrzej Wasilewski,
 20. mgr Edward Wieczorek,
 21. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ,
 22. dr Dominik Ziarkowski,
 23. dr Bernadetta Zawilińska.

 

Powołano Komitet Organizacyjny Kongresu w składzie:

 1. Adam Jędras – przewodniczący, Sekretarz Generalny ZG PTTK,
 2. Dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego,
 3. Sławoj Tanaś, Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych, dr hab., prof. UŁ.,
 4. Tomasz Koralewski, Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej,
 5. Anna Bogacka-Zań, Główna Księgowa ZG PTTK,
 6. Andrzej Danowski, Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi,
 7. Maria Janowicz, Kierownik Centralnej Biblioteki ZG PTTK,
 8. Joanna Kośnik, Kierownik Działu Programowo-Promocyjnego ZG PTTK,
 9. Ryszard Mamenas, Prezes Oddziału PTTK im. J. Czeraszkiewicza w Łodzi,
 10. Natalia Wojtyra, Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego ZG PTTK.