Przedkongresowe sejmiki - harmonogram

15 lutego 2019, Olsztyn

Tytuł: Szlak Kopernikowski

Organizator: Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

 

30 marca 2019, Kraków

Tytuł: Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja-współczesność-tożsamość

Organizator: Regionalne Forum Oddziałów PTTK Małopolski i Małopolski Krąg Seniorów PTTK

 

14 września 2019, Łódź

Tytuł: Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region

Organizator: Oddział Łódzki PTTK, Uniwersytet Łódzki, Oddział PTTK Zgierz

 

19-20 października 2019, Lublin

Tytuł: Unia Lubelska – jej historia i krajoznawczy wymiar

Organizator: Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie

 

26 października 2019, Kielce

Tytuł: Krajoznawstwo w Świętokrzyskim – wczoraj, dziś i jutro

Organizator: Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

 

23 listopada 2019, Końskie

Tytuł: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Organizator: Oddział PTTK w Końskich

 

29 lutego 2020, Swarzędz

Tytuł: PTTK i partnerzy działań krajoznawczych – wielkopolskie doświadczenia

Organizator: Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu

 

29 lutego 2020, Olsztyn

Tytuł: Zabytki techniki na Szlaku Kopernikowskim

Organizator: Regionalna Pracownia PTTK w Olsztynie i Samorząd Przewodnicki PTTK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

13-15 marca 2020, Siedlce

Tytuł: W odnajdywaniu tożsamości

Organizator: Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach + Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

 

19-21 marca 2020, Żary
Tytuł: Wpływ różnorodności osadnictwa powojennego na obecny kształt krajoznawstwa pogranicza śląsko-łużyckiego

Organizator: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach

 

28-29 marca 2020, Gdańsk ODWOŁANY! Przewidywany termin 30-31 maja 2010

Tytuł: Krajoznawstwo Pomorza wobec wyzwań współczesności

Organizator: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK

 

28 marca 2020, Legnica
Tytuł: Wspólne dziedzictwo inspiracją działań krajoznawczych na terenie Dolnego Śląska

Organizator: RKIK "Dolny Śląsk" + Oddział PTTK w Legnicy

 

18 kwietnia 2020, Katowice

Tytuł: Śląskie odkrywane na nowo. Dziedzictwo pogranicza w turystyce i krajoznawstwie

Organizator: RPK PTTK Katowice