Kontakt

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Zarząd Główny

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

mail: poczta@pttk.pl

tel. 22 875 10 00

Kontakt w sprawach naukowych - dr Józef Partyka   e-mail: kongres2020@pttk.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
Maria Janowicz   maria.janowicz@pttk.pl, tel. +48 513 773 306  
Natalia Wojtyra   natalia.wojtyra@pttk.pl, +48 501 751 756